Ортодонтия

Какво са брекетите ?

Системата за лечение с брекети е създадена в началото на ХХ век в САЩ и непрекъснато се развива. Използва се в почти всички случаи на ортодонтска намеса, като се прилага или самостоятелно, или като задължителен етап от по-комплексно ортодонтско лечение. Обикновено лечението с брекети продължава 18 до 24 месеца, но продължителността му може да варира значително в зависимост от вида и тежестта на лекуваната деформация и степента на сътрудничество на пациента Съвременните брекети и дъги осигуряват повишена естетика и комфорт за пациента. 2

Брекетите представляват метални пластинки с четвъртит слот със строго определени характеристики, които се залепват за всеки отделен зъб. Тези пластинки обикновено се свързват с обща дъга, която оказва сила и осигурява преместването на зъбите. Наличието на четвъртит слот, в съчетание с използването на четвъртити дъги, дава възможност за въздействие в трите равнини и позволява в по-късна фаза оптимално подреждане на зъбите. Дъгата се фиксира към брекетите с подходящи метални или еластични лигатури.1

При определени показания действащата сила може да се оказва и от допълнителни приспособления. Някои се поставят от ортодонта – например пружинки или гумени вериги. Други – например ластици – могат да се поставят и от пациента по начин, определен от лекуващия лекар. Използването на ластици позволява прилагането на сили с подходяща големина и посока на действие и подпомага ефекта на съотношенията на челюстите.

Какво можем да очакваме след поставянето на брекетите ?

Обичайно след поставянето на първата, най-често кръгла и еластична дъга, има повишена чувствителност на зъбите, свързана с оказваната минимална, но постоянна сила. Периодът на адаптация на околозъбните структури обикновено продължава 3-4 дни. През този период се препоръчва избягването на твърди храни. Същевременно, обаче, процесът на дъвчене стимулира кръвообращението в околозъбните структури, което, в съчетание с подходящ аналгетик при необходимост, помага за по-бързата адаптация.4

Какви трудности има по време на лечение с брекети ?

Трудностите при носене на рекети са свързани главно с необходимостта от поддържане на стриктна устна хигиена.  Наличието на брекети, дъги, метални или еластични лигатури в устната кухина допринася за задържането на храна по зъбите и околозъбните структури. Ето защо, освен стандартните процедури за изчеткване и употреба на вода за уста, е необходимо и внимателно почистване под дъгата и около брекетите с подходящ накрайник или четка.3

Друга трудност по време на лечението с брекети може да бъде повишената чувствителност на зъбите след някои смени на дъги. Обикновено тя преминава за 3-4 дни. В този период отново се препоръчва консумация на по-меки храни.

Какво можем да направим за успешното и по-бързо завършване на лечението ?

          Успешното завършване на ортодонтското лечение зависи пряко от сътрудничеството на пациента. Във всички случаи е от изключителна важност поддържането на отлична устна хигиена и редовните прегледи (обичайно на 6 месеца) при стоматолог.doctor1

Друг аспект на сътрудничеството на пациента е носенето на ластици, когато това е договорено с ортодонта за определен етап от лечението. Ластиците позволяват коригирането на положението на отделните зъби или на съотношенията на зъбните дъги. Закачват се на точно определени зъби, най-често върху подходяща кукичка. Сменят се веднъж дневно.

Решаващ фактор за възможно най-бързо завършване на лечението е спазването на договорените часове за посещение. Често пропускането на часове може да удължи лечението с месеци. Важно е да информирате Вашият ортодонт, ако забележите разлепен брекет или пръстен. Често, ако зъбът не е фиксиран към дъгата, той се размества, което налага повтаряне на фазата на начално подреждане на зъбите.5